Wednesday, October 22, 2014

ดาวโหลด Avast Free Antivirus 2015

ดาวโหลด Avast Free Antivirus 2015 ฟรีแวร์ป้องกันไวรัสยอดนิยมอันดับหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมและเชือถือได้จากผู้ใช้งานทั่วโลก เนื่องมาจากประสิทธิภาพและความสามารถของโปรแกรมนั้นเอง สำหรับฟรีแวร์ตัวล่าสุด ก็ออกมารองรับไวรัสใหม่ ๆ ล่วงหน้าปี 2015 หรือปีหน้าไปแล้ว ครับ
สำหรับคนที่ียังไม่มีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสฟรี และเชือถือได้สักตัว ติดตั้งใช้งงานกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ก็ขอแนะนำครับ จากประสบการณ์ตรงที่ใช้ตัวนี้มาตลอด ปัญหาน้อยที่สุดและกันไวรัสต่างๆ ได้ดีจริง
การทำงานของโปรแกรม ยึดหลัก ป้องกันดีกว่าการแก้ไข
การใช้งานของโปรแกรม ดาวโหลด Avast Free Antivirus 2015
หลักๆ แล้วก็คือการสแกน หาไฟล์ไวรัสบนคอมพิวเตอร์ของเรา
Quick Scan จะเป็นการสแกนแบบรวดเร็ว เพื่อค้นหาไวรัสที่ติดบนเครื่อง เฉพาะจุดหรือสว่นที่ไวรัสชอบไปหลบหรือซ่อนตัวอยู่
ส่วนการสแกนแบบ Full จะสแกนทั้งหมด HDD.จะใช้เวลานานมากกว่าการสแกนแบบ Quick Scan
ผลการสแกน
พบไฟล์ที่ติดไวรัส
สามารถเลือกได้ว่าจะลบไฟล์ไปเลย หรือจะกักตัวไว้ก่อน Move to chest เป็นการกักไฟล์ต้องสงสัยที่จะเป็นไวรัสไว้ก่อน หากแน่ใจจึงลบหรือ Delete ทิ้งไป
ความสามารถด้านการสแกนที่เพิ่มขึ้นมา
ได้แก่ การสแกนโปรแกรมต่างๆ ที่ติดตั้งใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของเรา ว่าล้าสมัย หรือมีการ Update หรือไม่ จากนั้นจะแสดงผลการสแกนและมีลิงค์ไปยังแหล่งไฟล์ Update ให้ดาวโหลดมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ทันที
บทวิเคราะห์ของโปรแกรม
จัดเป็นแอพที่โดดเด่นทางด้านการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยล่าสุด 2015 แล้ว มีความพยายามที่จะเพิ่มเติมลูกเล่นและความสามารถในการป้องกันไวรัสที่หลากหลายและคลอบคลุม แบบ All in One หรือเป็นเชิงเบ็ดเสร็จให้มากขึ้น 
   ข้อมูลย่อโปรแกรม 

Version:  2015.10.0.2206
Total Downloads:  330,616,138
Date Added:  October 21, 2014
File Size:  4.77MB
Downloads Last Week: 991,546
รองรับ : Windows XP/Vista/7/8/8.1
ดาวโหลด Avast Free Antivirus 2015
ข้อมูลโปรแกรมภาษาอังกฤษ 
Avast Free Antivirus 2015 provides the essential security you need to protect your PC from hackers and thieves. In addition to the best antivirus and anti-malware protection possible, the new Home-Network Scanner scans your network for any issues, while Browser Cleanup lets you remove annoying plugins, and SmartScan allows for one-click scanning.

Home Network Security: Scans your network and routers for potential issues to help prevent attacks.

Antivirus and Anti-malware: Avast sends out automatic VirusLab updates throughout each day to make sure your protection if fully up-to-date.
Browser Cleanup: Avast Browser Cleanup removes annoying toolbars and search settings, allowing you to choose the settings you want.

SmartScan: With just one click, you can scan for viruses, software updates, network problems, and performance issues.


Core Protective Features and Technologies: Antivirus & antispyware, Home Security Network, HTTPS scanning, SmartScan, Software Updater.

What's new in this version:

New features: Redesigned user interface; Home Network Security, HTTPS scanning, SmartScan.
Improvements: Browser Cleanup, antivirus and anti-malware protection, Software Updater, MyAvast Account integration.

Wednesday, October 15, 2014

Review ZoneAlarm Free Firewall 2015

When you got a new PC or Laptop with Freeware Antivirus installed ; AVG Free,Avast Free, For instance. Threse free Antivirus have ability to prevent and antivirus computer ,but not the intrusder and hacker who looking to steal data from your computer. So Free firewall is a recommend to works alongside your antivirus and other security tools.

In fact,There are some pupular freeware for Firewall ;Zone Alarm,Comodo,TinyWall for instances.For today I am going to introduce ZoneAlarm Free Firewall 2015.

How to download and install

1 ZoneAlarm Free Firewall 2015

2 Run the Setup file

3 Install option ;select prefered Language :English

Click to select either Quick install with defualt setting or

Custom with option to select and deselect some tools and offers.

I would recommend to click Custom in order to pay more attension on the offers from the software provider about the tool and search tool bar embed into our IE. browser as Ads tool bars.

when select Custom then click on Skip All Offers

4 Select mode of application to suite with you.

Auto-Learn Mode is a security setting based on your behavior -automating the process for you.

or

Max Security Mode ; Give more flexibility to manually control each of your application settings.


I would recommend to select :Max Sec Mode :

5 Installing and downloading some file and componants from the internet; about 3-4 minutes

6 Click Finish

Option to register the product by adding your personnal email address

or

you can skip and register later.

An overview or User Interface
ZA UI is simple and easy to understand by the new users and get accoustom with easily after using for a few minutes.


Antivirus is an Option : No need to install

Looking at Firewall:

Basic Firewall :

On/Off

Ability to block invasions and hackers activity.

Application Control:

On/Off

Ability to control all of the applications on your computer for sending and receiving unautherized data from your computer.

Identity and Data

Privacy Toolbar

Defends your online privacy,stop online tracking ,find Facebook privacy issues.

Identity Protection

Safeguards your identity with monitoring and alerts.

Online Backup

Achives your data to a secure,remote site

5 GB of storage space available

Firewall application
Some people uninstall Firewall app because of;

If you are new to Firewall application you may feel uncomfortable with the security pop-ups will appear frequently, including the first time you run your programs and when your antivirus and other software updaters try to access the Internet. You can click "Allow" or "Deny," as required, and check a box to have ZoneAlarm remember your choice. After a while, the pop-ups appear less frequently, but don't get lazy and reflexively click "Allow" each time! ZoneAlarm Free Firewall is effective and easy to useTuesday, October 14, 2014

Cancel the printing job On Windows


I have seen some of the users who how to print their document correctly and easily,however some of them seem to be did not know how to stop or cancel the print job easily and correctly when somethong wrong happen with their job.

Sometime if something incorrect or found some  errors and then have to stop and cancel the printing instantly.

So some of them did nothing ,but  wait and let 's the printing job to finish ,so they can correct the mistake and start the printing job again. This simple option was simple and easy in the case that only 2-3 pages were printed ,but if the number of pages were 10 -20 pages this would not the good option at all.

How to stop the printer job immediatly?

When noticed some error on the print out paper or intend to stop the print job.

Do not press the Power off/On on the printer or shut down the windows or reboot the windows.

On windows 7


click on the start icon and then select Devices and Printers
This will bring up the printing Queue and select to cancel the job
Right click on the name list and click cancel

P.S. Repect the cancel agian  if the first command was not work for you  ,and if this process seem to be not working for you,then rebooting the windows is your option .


 

Tip

  • If your print jobs are currently printing, you can open the print queue by clicking the printer icon Picture of the printer icon in the notification area in the notification area.

Monday, October 13, 2014

แปลงไฟล์เสียงด้วย Free Video to MP3 Converter


การเล่นเน็ต หรือการดาวโหลดไฟล์ข้อมูลเพลง หนัง ดนตรี หรือไฟล์รูปแบบของมิวสิกวีดีโอต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต หรือจากบริการความบันเทิงชนิดต่างๆ ที่มีมากมายให้ดาวโหลดกันทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินนั้น
แน่นอนว่าข้อมูลที่เราต้องการนั้นจะประกอบไปด้วยไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ที่เป็นแบบไฟล์วีดีโอ และไฟล์เสียงประกอบ Audio ในบางครั้งหากเราต้องสกัดหรือว่าคัดแยก เอาเฉพาะไฟล์เสียงประกอบ เช่น เสียงเพลง หรือเสียงบรรยาน เพื่อนำไฟล์เสียงนั้นๆ ไปประกอบหรือใช้งานตามวัตถุประสงค์ของเราต่อไป เราก็สามารถทำได้เช่นกัน เรียกว่า การ Extraction นั้นเอง แปลเป็นไทย ก็หมายถึงการสกัด หรือการแยกออกมานั้นเอง 
สำหรับโปรแกรมทำนองนี้ก็มีหลายค่ายหลายตัว แต่ที่นำมาแนะนำกันในวันนี้คือ Free Video to MP3 Converter 
แปลตามตัวเลย ก็หมายถึงความสามารถในการแปลงหรือแยกไฟล์ออกมาเป็นนามสกุลยอดนิยมในการใช้งานกับเครื่องเล่นทั่วไป อย่าง MP3 นั้นเอง ครับ 

จุดเด่นของโปรแกรมนอกจากจะเป็นของฟรีแล้ว ยังรองรับการนำเข้าหรือ Import ไฟล์ต้นฉบับจำนวนมากมายหลายนามสกุลด้วยกัน 
และโปรแกรมพัฒนาให้สามารถติดตั้งและใช้งานกับ Win 8 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลักการทำงานก็ง่าย ๆ
1 ติดตั้งโปรแกรมให้แล้วเสร็จ แล้วเปิดโปรแรกมขึ้นมา
2 เปิดหรือนำเข้าไฟล์ต้นฉบับที่ต้องการแปลง
3 คลิกปุ่ม แปลงหรือ Convert ได้ทันที
4 รับชมผลงานของคุณทันที 
สนใจสามารถดาวโหลดได้ 
ดาวโหลด Free Video to MP3 Converter
Use Free Video to MP3 Converter to extract audio from video files to MP3 and WAV Lossless Audio. You can save audio in high, standard and economy quality.

Input video file formats:*.avi; *.ivf; *.div; *.divx; *.mpg; *.mpeg; *.mpe; *.mp4; *.m4v; *.webm; *.wmv; *.asf; *.mov; *.qt; *.mts; *.m2t; *.m2ts; *.mod; *.tod; *.vro; *.dat; *.3gp2; *.3gpp; *.3gp; *.3g2; *.dvr-ms; *.flv; *.f4v; *.amv; *.rm; *.rmm; *.rv; *.rmvb; *.ogv; *.mkv; *.ts.

Free Video to MP3 Converter automatically fills the title tag and the artwork, taking a snapshot from the middle of video, which can be seen in iTunes, Winamp or just a Windows Explorer folder.

Free Video to MP3 Converer is clearly free. No adware or spyware. It's safe to install and run.


DVDVideoSoft's products are freeware. In order to maintain product development and provide you with high-quality software, DVDVideoSoft may bundle links to other websites and third-party apps installations including toolbars in its products. Every time DVDVideoSoft products are installed, you have an obvious option to accept or opt-out of such installations.

Windows 8, 7, Vista, XP SP3

Friday, September 26, 2014

สร้างนามบัตรด้วยตนเอง MS Word2010

การสร้างนามบัตรไว้ใช้งานเองด้วยตนเองแบบง่ายๆ ด้วยโปรแกรม MS WORD ถ้าคุณต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย หรือต้องการฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของคุณเองที่บ้านหรือสำนักงาน ก็สามารถทำได้ง่ายๆ โดยไม่เน้นที่การออกแบบที่เลิศหรู มากนัก ก็สามารถทำได้แบบง่ายๆ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ
สิ่งที่ต้องมี
1 คอมพิวเตอร์ PC หรือ Laptop ที่มี Office Word 2010 หรือ 2013 ก็ได้
2 เครื่องพิมพ์จะเป็นแบบเลเซอร์หรือ ink Jet ก็ได้
3 กระดาษนามบัตร หาซื้อจากร้านเครื่องเขียนทั่วไป
4 ที่ตัดกระดาษ มีดคัดเตอร์ หรือกรรไก พร้อมฟุตเหล็ก (อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้)
5 เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย เพื่อดาวโหลดแม่แบบนามบัตรจาก Microsoft office
6 ข้อมูลที่เราต้องการบรรจุหรือใส่ลงไป ปกติได้แก่
ชื่อ
สกุล ของเรา หรือบ้านหรือสำนักงานของเราก็ได้
บ้านเลขที่
ถนนอะไร
หมู่บ้าน ตำบล
อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
และเบอร์โทรติดต่อของเรา
ข้อมูล email หรือ website ของเรา
โลโกสำนักงานหรือส่วนตัว
ฯลฯ
พร้อมแล้วก็มาเลยครับ
1 เปิดโปรแกรม Word ขึ้นมาก่อนเลยครับ
2 คลิกไปที่คำสั่ง แฟ้ม >คลิก > สร้าง > นามบัตร

3 คลิกๆ ที่ แฟ้ม สำหรับพิมพ์

4 จะแสดงข้อมูล แม่แบบนามบัตรที่เราสามารถดาวโหลดมาใช้งานตามที่เราต้องการ เลือกเอาแบบใดแบบหนึ่งที่เราชอบ

5 โหลดมาแล้ว ก็จะมีแบ่งเป็นช่องๆ ให้เรา edit โดยการคลิกเม้าส์เลือกสว่นที่เราต้องการแก้ไข โดยการใส่ข้อมูลส่วนตัว และที่อยู่ของเราเข้าไป ใส่โลโก้สวยๆ ที่เราต้องการเข้าไป


6 บันทึกเก็บไว้ หรือสั่งพิมพ์เพื่อนำไปตัดและใข้งานต่อไป


Sunday, September 21, 2014

โหลดเกมส์ Assassin’s Creed III

เกมส์ Assassin’s Creed III เป็นเกมส์การต่อสู้ในยุคของปี 1775เป็นช่วงยุคสงครามล่าอาณานิคม ตัวเอกของเกมส์คือ Connor นักฆ่าผู้ที่สาบานตนในการต่อสู้เพื่อปกป้องประชาชนและแผ่นดินเกิดของเขา
การเล่นของเกมส์เขาจะต้องตามล่าศัตรูไปตามสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่ตามท้องถนน ในเมือง จนถึงป่าเขา ด้วยทักษะการล่าสังหารชั้นสุดยอด เพื่อสำเร็จภารกิจ
พบกับสุดยอดวีระบุรุษของอเมริกันในตำนาน รวมต่อสู้ไปด้วยกันเพื่อปกป้องเสรีภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสังหารโดยทักษะส่วนตัว หรือการใช้อาวุธสังหารที่ทันสมัย ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่า การสังหารของ Connor จะเป็นการสังหารที่น่าสะพรึงกลัวมากๆ
พูดถึง Connor ตัวเอกของเรื่อง นักล่าสังหาร กำเนิดมาจากแม่ชาวอเมริกันและพ่อชาวอังกฤษ ความโหดร้ายเริ่มจากการเข้ามาถึงของกลุ่มคนสมัยใหม่ และการเข่นฆ่าสังหารผู้คนและยึดครองดินแดนจึงเริ่มขึ้น ความโหดร้าย ป่าเถือนที่ถ่ายทอดออกมาจากตำนาน เช่นการเข้าสังหารผู้คนในหมู่บ้าน ด้วยวิญญานของนักสู้และผู้พิทักษ์ ทักษะการสังหารแบบเงียบกริบและรวดเร็วในการแก้แค้นของ Connor
เกมส์พัฒนานักฆ่าในยุคปัจจุบันด้วยอาวุธสมัยใหม่ เช่น อาวุธกระสุนปืนใหม่ ๆที่ทรงพลัง

 เกมส์ Assassin’s Creed III ไม่ใช่การต่อสู้ที่เล่นบนบกเท่านั้น ในภาคนี้ความมันยังไปสู่มิติของการรบในสมรภูมิทางเรือที่โลดโผนและท้าทาย เป็นการควบคุมเรือบรบที่ทรงพลังและจัดการสังหารส่งศัตรูจมลงทะเลด้วยอาวุธประจำเรือที่ทรงพลังหลายขนาด
จุดเด่นอื่น
รองรับการเล่นแบบ Multiplexers
และมีโหมดการเล่นที่สามารถเลือกเล่นตามความสนใจและต้องการอีกจำนวนมาก เช่น
  • WANTED MODE
  • MANHUNT MODE
  • DEATHMATCH MODE
  • ARTIFACT ASSAULT MODE
  • DOMINATION MODE
  • ASSASSINATE MODE
  • WOLFPACK MODE
AC3 Connor Kenway

Saturday, September 20, 2014

ดาวโหลด F-Secure Internet Security 2015

แนะนำอีกหนึ่งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่เร็วและง่ายต่อการดาวโหลด และติดตั้งใช้งาน สามารถป้องกันและจำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ได้เกือบทุกชนิด เช่น สปายแวร์ แอดแวร์ โทรจัน รูทคิต และอื่นๆ จึงเชื่อใจได้ว่ามีโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวนี้แล้วติดตั้งใช้งานแล้วคอมพิวเตอร์ของคุณจะปลอดภัยจากภัยคุกคามแน่ ชัวร์ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเน็ต หรือการใช้งานแบบธรรมดา เช่นการแลกเปลี่ยนไฟล์ ข้อมูลผ่านทาง Disk Drive ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีขีดความสามารถที่คลอบคลุมป้องการการขโมยข้อมูลหรือ Hacker ที่จะลอบเข้ามาเจาะระบบของคุณอีกด้วย สำหรับคนที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง สามารถที่จะกรองหรือตั้งค่าใช้งานที่อนุญาตเฉพาะเว็บที่คุณต้องการเท่านั้นก็สามารถตั้งได้เช่นกัน
เรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมป้องกันไวรัส ที่เป็นมากกว่าป้องกันไวรัสธรรมดาครับ แต่เป็นแบบครบวรจรในตัว จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับ
สนใจสามารถโหลดมาทดลองใช้งานก่อนได้ครับ ถูกใจ ชอบใจค่อยว่ากัน
สเปกย่อ
Version: 2.15.358
 Total Downloads: 327,123
 Date Added: September 17, 2014
File Size: 53.83MB
 Downloads Last Week: 33
 Operating Systems: Windows XP/Vista/7
ดาวโหลด F-Secure Internet Security 2015

F-Secure Internet Security 2015 is a fast and easy-to-use software that keeps viruses, worms, spyware, and harmful Internet sites away from your computer. You can explore the wonders of the web without a worry. Keep viruses, identity thieves and hackers away and enjoy the surf. Browsing protection that identifies unsafe Web sites, parental control to protect your children online, and blocking of spam and phishing e-mails. What's new in this version: Name changes: Computer Security => Antivirus,�???�??�?� Online Safety => Browsing Protection. Significantly less bandwidth used for downloading updates. Launchpad has been integrated into the main user interface. Three new categories for Browsing Protection's Content blocker settings: Hate, Disturbing, Alcohol and tobacco. New colours.
 

Google+ Followers

About Me

Imagine is more important than knowledge

Blog's ranking