Friday, December 12, 2014

ดาวโหลด MySQL Database Server

MySQL Database Server เป็นโปรแกรมบริหาร และจัดการฐานข้อมูล ที่ได้รับความนิยม ในประสิทธิภาพ และความสามารถ เหมาะสำหรับ นักพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ระดับเล็ก ไปจนถึงระดับกลาง และทุกระดับ 
ฐานข้อมูลถือเป็นจุดขายและจุดเด่นของการบริหารและจัดการองค์กร ในรูปแบบผสมผสานที่ จะช่วยให้งานที่ลำบากและยุ่งยาก สามารถบริหารและจัดการได่อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 
โปรแกรมรองรับการทำงานด้านฐานข้อมูลที่ หลากหลาย เช่น Oracle, MS SQL, MS Access, Excel, CSV, XML, or other formats to MySQL

MySQL Database Server is designed for enterprise organizations delivering business critical database applications. It gives corporate developers, DBAs and ISVs an array of new enterprise features to make more productive developing, deploying, and managing industrial strength applications.

If you need a GUI for MySQL Database, you can download - NAVICAT (MySQL GUI). It supports to import Oracle, MS SQL, MS Access, Excel, CSV, XML, or other formats to MySQL.

MySQL Database Server delivers new enterprise features, including: ACID Transactions to build reliable and secure business critical applications. Stored procedures to improve developer productivity. Triggers to enforce complex business rules at the database level. Views to ensure sensitive information is not compromised. Information schema to provide easy access to metadata. Distributed transactions (XA) to support complex transactions across multiple databases.

What's new in this version:

Version 5.6.22 may include unspecified updates, enhancements, or bug fixes.
ดาวโหลด MySQL Database Server 

ดาวโหลด Orwell Dev-C++

สำหรับคนที่เป็นนักโปรแกรมเมอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจการพัฒนา การเขียนโปรแกรม การเขียนแอพ เพื่อนำมาใช้งานบนตลาดทั่วๆ ไป หรือ แม้กระทั่งการเขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา เขียนงานโครงการ ส่งงานครู หรือ อาจารย์ เป็นต้น 
หนึ่งของการพัฒนาโปรแรกม คือ การแปลภาษาหรือ Compile ให้ภาษาที่คนเราเขียนขึ้น ให้เป็นรูปแบบหรือ ภาษาที่คอมพิวเตอร์ สามารถอ่านและเข้าใจได้ ผ่านตัวกลางหรือตัวแปลงภาษา คือ Orwell Dev-C++  

Orwell Dev-C++ is a full-featured Integrated Development Environment (IDE) for the C/C++ programming language. It uses Mingw port of GCC (GNU Compiler Collection) as its compiler. It creates native Win32 executables, either console or GUI. Orwell Dev-C++ can also be used in combination with Cygwin. 

Features:
MinGW GCC 4.7.2 32bit
TDM-GCC 4.7.1 32/64bit
Syntax highlighting
Code completion
Shows information about code when hovering above code
Provides user-editable shortcuts and tools
GPROF profiling
GDB debugging
Devpak IDE extensions


What's new in this version:

Slightly decreased flicker during editor opening.
Makefiles are now highlighted as if they are source files.
Opening braces after a 'default' keyword are now completed correctly.
Fixed a bug in NewFunctionFrm and NewVarFrm that caused crashes (thank you for reporting).
Rewritten ancient source code of devcppPortable.exe. It is now immune to overflows due to arguments of length more than 400.
Fixed a bug in TCppParser that

ดาวโหลด Orwell Dev-C++

ดาวโหลด Microsoft .NET Framework 4

Microsoft .NET Framework 4 เป็นโปรแกรมที่มีความจำเป็นต้องติดตั้งและใช้งานกับการพัฒนาโปรแกรมการทำงาน หรือการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้งาน ในทุกๆ อย่างๆ โดยมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับเครื่องของฝั่งผู้พัฒนาแอพหรือโปรแกรม ให้สามารถทำงานได้ รันได้ ตรวจสอบได้ เป็นต้น

ในส่วนของฝั่งผู้ใช้งาน อาจจะมีความจำเป็นน้อยกว่า ยกเว้นบางครั้งอาจจะมีความจำเป็นในการดาวโหลด และติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถแสดง หรือใช้งานแอพ หรือโปรแกรม นั้นๆ

ความสามารถ Microsoft .NET Framework 4

พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน Common Language Runtime (CLR)

พัฒนาการทำงานของ Base Class Library (BCL

การจัดการหน่วยความจำและชุดตัวเลขใหม่

ปรับประสิทธิภาพการทำงานกับ Visual Basic และภาษา C#

รองรับการทำงานกับ Windows 7

และ ประสิทธิภาพการทำงานอื่นๆ เช่น ODate

Microsoft .NET Framework 4 is Microsoft's comprehensive and consistent programming model for building applications that have secure communication and the ability to model a range of business processes. It provides improvements in Common Language Runtime (CLR) and), Base Class Library (BCL new memory mapped file and numeric types, innovations in the Visual Basic and C# languages, and support for Windows 7 multi-touch, ribbon controls, taskbar extensibility features, and Surface 2.0 SDK. WCF Data Services is a component of the .NET Framework that enables you to create REST-based services and applications that use the Open Data Protocol (OData) to expose and consume data over the Web.


ผู้ใช้งานที่สนใจและต้องการ ดาวโหลด Microsoft .NET Framework 4 มาใช้งานก็สามารถที่จะโหลดมาติดตั้งและทดสอบการทำงานกันได้ครับ

Thursday, December 11, 2014

ดาวโหลด Nero Burning Rom2015

โปรแกรมเขียนแผ่น CD/DVD ข้อมูลที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องยาวนานมาในอดีจ จวบจนถึงปัจจุบัน Nero Burning Rom2015 เป็นสุดยอดโปรแกรมด้านการเขียนแผ่นที่ได้รับการยอมรับว่าดีจริง ใช้งานได้จริง จากผู้ใช้งานจำนวนนับล้านๆ คนทั่วโลก
ความสามารถหลักๆ ในการทำงานของโปรแกรม
ได้แก่ การเขียนข้อมูล
การคัดลอกข้อมูล
การเขียนออดิโอ
การเขียน image ไฟล์
การบันทึกข้อมูลด้วยแผ่น blu-rays
และอื่นๆ
สำหรับท่านที่เคยใช้งานนีโร มาก่อนในการทำงาน คงไม่ต้องบอกประสิทธิภาพและความสามารถกันให้เสียเวลา เอาเป็นว่า คอมใครยังไม่มีโปรแกรมบันทึกข้อมูลหรือเขียนแผ่น Cd ข้อมูล ก็สามารถที่จะโหลด Nero Burning Rom2015 มาติดตั้งใช้งานกันได้ เป็นเวลา 15 วัน และจำกัดการเขียนข้อมูล ไม่เกิน 100 MB.
ดาวโหลด Nero Burning Rom2015

Burn & Archive Your Life. Burn and archive your precious files to CDs, DVDs, and Blu-rays, with the world's best burning engine and even create reliable and long-lasting discs with "SecurDisc". Burn What's Important. To High Quality Discs. World's best: There's a reason Nero Burning ROM is still the go-to application to burn and archive your most important data. Its advanced disc burning engine lets you burn reliable and secure CDs, DVDs and Blu-ray Discs. Nero supports the largest variety of devices and regardless of the drive you own you get the highest quality disc burning every time. Burn Everything. On Every Device. The Wildest support: Thanks to 20 years of experience in developing the most advanced CD, DVD and Blu-ray Disc burning software, Nero Burning ROM supports any disc writer out there and guarantees you the highest quality disc. Nero Burning ROM 2015 supports recording on up to 32 different CD, DVD or Blu-ray writers simultaneously. This kind of data processing during burning is being achieved through sophisticated technology, which integrates different device types and coordinates data streams for perfect results.

First Class Music Burning. An audiophiles dream: Burn your personal music compilation in high quality MP3 Pro, lossless FLAC and other formats, to CD, or DVD, also create high quality standard Audio-CDs. So why limit your iTunes playlists and MP3 files to your iPod or PC? Just burn your jams to discs for easy listening in your car or on a CD/DVD player at home. With Nero DiscSpan in Nero Burning ROM, you can split oversized files and burn them to multiple discs. Nero DiscSpan SmartFit additionally lets you span large files efficiently across multiple discs. Even combine disc types such as CD, DVD and Blu-ray Disc, to use as few of discs as possible. Easily Create & Burn ISO Images. Use ImageRecorder to create disc image files easily - just drag and drop. Burn ISO, NRG, CUE and IMG disc image formats to CDs, DVDs or Blu-ray Disc. Make Your Disc Auto-Play. With Nero Burning ROM, you can create CDs, DVDs and Blu-ray Discs that begin playing a defined executable file with an assigned icon automatically when you put them into your PC drive. Rip Your Audio Collection. Use Nero Burning ROM to rip audio CDs to your PC, remix them and create your own discs to play on your home or car stereo. Also convert your audio files to a great variety of high quality audio formats including APE, FLAC, AIFF, OGG.


What's new in this version:


Nero AirBurn: Burn files straight from your Android or iOS device
Launcher with instant access to tasks and video tutorials
Manual app for Android and iOS to help you learn and master Nero Burning ROM 2015


Tuesday, December 9, 2014

ดาวโหลด Redo Backup and Recovery

การสำรองข้อมูลหรือการ Back up นับว่ามีความสำคัญมากๆ ในการทำงานของทุกคน หน่วยงาน หรือองค์กร เพราะหากไม่มีการสำรองข้อมูลที่ดีและเพียงพอแล้ว ไฟล์ หรือโปรแกรม ระบบการทำงานของเราก็อาจจะสูญหายไป จนไม่สามารถเรีกยคืนกลับมาได้นั้นเอง
 เพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้มีการพัมนาและคิดโปรแกรมสำรองข้อมูลออกมา ในรูปแบบของการสำรอง ไฟล์ ข้อมูล หรือ Disk image กล่าวคือ back up สำรองข้อมูลทุกชนิด บน อุปกรณ์ Hard disk ของคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบ OS โปรแกรมการทำงาน ใช้งาน ข้อมูล ง่ายๆ คือ ทั้งดุ้น หรือทั้งหมดนั้นเอง

เดิมเชื่อว่าการทำ Back up ข้อมูลเป็นหน้าที่ของช่างหรือ ฝ่าย IT เท่านั้น แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า ปัจจุบันมีโปรแรกมสำรองข้อมูลที่สามารถใช้งานง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งช่างเทคนิคหรือ แผนก IT เลยก็ทำได้ เนื่องจากความเจริญและการพัฒนาโปรแกรมมนการทำงานที่ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้นกับทุกๆ คนนั้นเอง

โปรแกรมที่นำมาแนะนำ ได้แก่ Redo Backup and Recovery  พัฒนาจากภาษาเปิด Open Source จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ สนใจหรือมองหาฟรีแวร์ Back up ข้อมูลจึงสามารถดาวโหลดมาใช้งานกันได้ฟรี
จุดเด่น
ดาวโหลด โปรแรกมลงมา จากนั้นให้ เขียนหรือ บันทึกเป็นไฟล์ ลงแผ่น CD/DVD
ต่อมา นำแผ่นโปรแกรมนี่ไปใช้งาน Restart คอมพิวเตอร์ จะรันโปรแกรม จากแผ่น Disk ของเราแบบอัตโนมัติให้ครับ
ขั้นตอนการใช้งานก็ไม่ยากแล้ว
ในหน้าต่างการทำงานจะแสดงตัวเลือกในการสำรองข้อมูล เป็นแบบไฟล์ข้อมูล และแบบ Image
ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราครับ
ข้่อแตกต่างระหว่างการสำรองข้อมูลแบบไฟล์ คือ สำรองเฉพาะ แฟ้ม หรือ โฟลเดอร์ ที่เก็บ ไฟล์ข้อมูล ภาพ หรือโปรแกรม บางส่วนเท่านั้น
สว่น Image คือ ภาพ หมายถึง Disk copy ละครับ คือ เอาเหมือนกันทั้ง Disk ต้นฉบับและปลายทาง เหมือนกัน เหมาะสำหรับ เครื่องที่มีโปรแกรมใช้งานเป็นการเฉพาะ ที่ยากในการหา มาติดตั้งและใช้งาน หรือการทำธุรกิจ ธุรกรรม เป็นการเฉพาะ เป็นต้น
ส่วน Disk ปลายทาง ปกติ สามารถหา External Disk มาเชื่อมต่อและบันทึกหรือสำรองข้อมูลลงไปได้ครับ แนะนำให้หาซื้อ USB External Disk มาต่อใช้งานครับ ราคาก็ไม่แพงมาก ประมาณ 1500 -2000 บาทครับ


 การกู้คืนข้อมูล
สมมุต ใช้งานไปเรื่อยๆ เครื่องคอมของเราชำรุด หรือ ติดไวรัส ฯลฯ
เราสามารถเรียกคืนข้อมูลหรือการ Recovery ง่ายๆ จาก   USB External Disk  ที่เรา Back up ข้อมูลไว้ครับ
หลักการก็ แบบเดิมครับ
1 ใช้แผ่น Disk บู้ตเข้าไป ในเครื่องที่เราต้องการกู้ข้อมูล
2 เมื่อเครื่องอ่านจากแผ่น และแสดงหน้าตา ตัวเลือกการทำงานออกมาให้แล้ว
3 เลือก Recovery จากแหล่งสำรองข้อมูลของเรา USB External Disk
4 หลังการกู้คืนเสร็จ ก็สามารถเปิดเครื่องและกลับมาใช้งานคอมตามปกติได้ ต่อไป
ดาวโหลด Redo Backup and Recovery 

การ Burn ข้อมูลที่โหลดมา สามารถ burn ลงแผ่น CD ขนาดประมาณ 235 MB
หรือจะ Burn ลง USB Drive เพื่อนำไป Boot ใช้งานกับการสำรองข้อมูลต่อไป

ดาวโหลดโปรแกรมสมการพีชคณิต Geogebra

พีชคณิตเป็นคณิตศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่ช่วยให้การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทำได้ง่ายขึ้น พีชคณิตใช้ตัวอักษรแทนสิ่งที่ไม่รู้ค่า เรียกตัวอักษรนั้นว่าตัวแปร โจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนสามารถหาคำตอบได้ง่ายขึ้นโดยแปลงโจทย์เลขที่อยู่ในรูปคำบรรยายเป็นประโยคสัญลักษณ์หรือสมการ แล้วหาคำตอบโดยวิธีแก้สมการ 

การแทนสิ่งที่ไม่รู้ค่าด้วยตัวอักษรแล้วแปลงคำบรรยายของโจทย์เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ คือหลักการสร้างประโยคสัญลักษณ์ หลักการนี้เป็นหลักการเดียวกับการ สร้างสูตรคำนวณสำหรับใช้ในงานต่าง ๆ เช่น งานการเงิน งานวิศวกรรม งานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้สูตรต่าง ๆ ล้วนมีพื้นฐานมาจากพีชคณิต การเข้าใจพื้นฐานของพีชคณิตจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานสำหรับนำไปต่อยอดการเรียนในแขนงต่าง ๆ 

โดยในด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นโปรแกรมหรือเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ เกี่ยวกับ การสร้างสมการ หรือการแก้ปัญหาสมการ ในแบบ พีชคณิต ก็มีการพัฒนา และแนะนำออกมาใช้งานกันบ่อยๆ ครับ แต่อาจจะจำกัดหรือแคบอยู่บ้างในประเทศไทยเรา แต่ทางต่างชาติเขาก็จะมีการคิดและพัฒนากันออกมาเรื่อยๆ ละครับ 
ตัวหนึ่งที่ผมเห็นว่าน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อผู้เรียนเลข หรือผู้สอนเลขในบ้านเรา ที่สนใจหรือต้องการ หรือมองหาแอพ หรือฟรีแวร์ในการช่วยสอน การทำปัญหา สมการเชิงพีขคณิต คือ Geogebra ซึ่งว่ากันว่า เป็นของฟรีที่ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ การคำนวณ การแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ ในหลายรูปแบบและเหตุการณ์ พัฒนาด้วยภาษา Java - Based

คุณสมบัติโดยย่อของโปรแกรม
License:Freeware
Language:english
Author:Markus Hohenwarter
System:Win XP, Win 98, Win Me, Win 2000
File size:40.2 MB

ดาวโหลด Geogebra 
UI หน้าต่างการทำงานและใช้งานของโปรแกรม 
ในส่วนของพื้นฐานการใช้งาน 
ผู้สนใจ สามารถศึกษา เพิ่มเติมได้จาก Help ไฟล์ของโปรแกรม จะประกอบไปด้วยตัวอย่างการสร้างงานทางสมการ และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
โปรแกรม จะมี Tool หรือเครื่องมือในการวาด หรือใส่สมการ หรือสัญลักษณ์สมการการทางคณิตศาสตร์ ที่มากพอ เช่น การสร้าง รูปวงกลม กราฟ  สมการเชิงเส้น รูปหลายเหลี่ยม และอื่นๆ 
สำหรับท่านที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ แรกๆ การใช้งานอาจจะสับสนบ้าง แต่ว่า คนที่เรียนด้านคณิตศาสตร์แล้ว เชื่อว่าจะสามารถปรับตัวและใช้งานกันได้อย่างแน่นอน 

ดาวโหลด Panda Free Antivirus 2015

ดาวโหลดและติดตั้งฟรีแวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ Panda Free Antivirus 2015 หากปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ยังคงรบกวนจิตใจและการทำงานของคุณ จะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจและมองหาโปรแกรมฟรีแวร์ป้องกันไวรัสดีๆ ที่ได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือได้จากผู้ใช้งานทั่วไป ผมขอแนะนำ Panda Free Antivirus 2015
โปรแกรมป้องกันไวรัสที่มใีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากตลาดผู้ใช้งานจำนวนมากทั่วโลก โดยปกติแล้วจะได้รับการยอมรับและกล่าวขานถึงประสิทธิภาพและความสามารถในรุ่นหรือ เวอร์ชั่นจ่ายเงิน ตัวโปร หรือตัวแบบ Internet Security แบบเบ็ดเสร็จนะครับ
แต่สำหรับ ตัวที่จะแนะนำ นับว่าน่าสนใจ โดยคงประสิทธิภาพและความสามารถที่อยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับตระกูลพวก Pro หรือ Internet Security
จุดเด่น ของโปรแกรมคือ

  • ฟรี ง่ายในการติดตั้งและใช้งาน 
  • ประสิทธิภาพการป้องกัน และการจำกัดไวรัส ค่อนข้างสูง 
  • เพิ่มประสิทธิภาพที่มากขึ้นในการบล็อกหรือป้องกัน Malware 
  • ทำงานผ่านระบบ Cloud ที่ง่าย เบา และรวดเร็ว 


ดาวโหลด  Panda Free Antivirus 2015
การติดตั้ง 
สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว แต่ให้ระวังขั้นตอนการติดตั้ง ควรจะเลือกแบบปรับแต่งเองหรือ Custom เพื่อสามารถเลือกได้ว่า จะติดตั้งเมนูบาร์ค้นหาของ Yahoo.com  ด้วยหรือไม่ ซึ่งถือว่าแฟร์พอตัว ถ้าอยากสนับสนุนก็เลือกติดตั้งด้วย เพราะมีรายได้เสริมจาก yahoo.com นั้นเอง  แต่ถ้าจะใช้เฉยๆ ไม่เอาแถบค้นหาของยาฮูก็ได้ ไม่ว่ากัน แล้วแต่จะมีน้ำใจ

หลังติดตั้งและใช้งาน ความสามารถของโ)รแกรมที่น่าประทับใจคือ การบล็อกหรือ กั้น url ของมัลแวร์ที่เชื่อถือได้ ช่วยให้การทำงานและการรักษาความปลอดภัยเครื่อง ดีขึ้น ชัดเจน
ภาพประกอบ UI หน้าตาการทำงานของโปรแกรม

ควร Update โปรแกรมและฐานข้อมูลไวรัสบ่อยๆ และสแกนไวรัส ในช่วงเครื่องว่างงาน หรือตอนเลิกงาน ก็น่าสนใจ ช่วยป้องกันปัญหาไวรัส ได้ดี
 

Google+ Followers

About Me

Imagine is more important than knowledge

Blog's ranking